Ingyen sör életed végéig?

Na ne! Megmutatjuk hogyan!

Tovább

Cristiano Ronaldo Kecskemétre igazolt.

A részletekért kattints!

Tovább

Kockahas tíz nap alatt?

A blogstar elintézi Neked.

Tovább

Álláspontok a hitvitával kapcsolatban

2020.02.15.

Hónapok óta jár a fejemben ez a gondolatsor. Legutóbb, egy állítólagos, teljesen és abszolút értelemben – azt magáról deklaráló - ateista professzor és egy teológus, fiatal lelkész vitáját néztem a You Tubon-on. Megint egy vég nélküli, de elképesztő ismeretet, elméletet és feltételezés felvonultató vita arról, hogy valami bizonyítható-e vagy megcáfolható. Két nagy tudású ember keresett egy apró szöget egy tele lévő szemeteszsákban, fejjel előre, derékig beásva magukat.

Egy egyszerű, de az ember számára nagyon fontos kérdésről beszéltek: igazolható-e a Jóisten létezése. De látszott, arról fogalmunk sincs, hogy a fontos kérdések milyen egyszerűen eldönthetőek. Persze, néhány alapinformációt, melyet egyébként mindenki ismer, figyelembe kell venni, de a döntés azután meghozható.

A hit

Az ember gondolkodó lény. A gondolkodásban az agyát használja, amit mai értelemben leginkább a „Compjuter” szóval jellemezhetünk: információkat gyűjt, és azok ismeretében vezeti, irányítja életét. De, mert számára a begyűjthető információ mennyisége véges, így mindig marad egy olyan rész, melyről csak feltételezéseket tud tenni. A feltételezett külső hatásokat, az azokkal kapcsolatos elképzeléseinek eredményét, menti agyában, és ennek alapján kialakul ki hite. (A remény, a nem ismert, nem befolyásolható, későbbi történések megfelelő alakulása tekintetében, és a magasabbrendü hatalom esetleg kedvező beavatkozása mellett.)

Az ember társas lény. Születésétől családjában, iskolában, minden társaságban fejleszti, alakítja hitét a nem közvetlenül magyarázható világról. Az emberek összesített hite vallássá áll össze.

Évezredek során fejlődött, alakult a társadalmi hit a társadalmon belül. Az emberek nem egyformák. Szellemi kapacitásuk, elképzeléseik szerint befolyásolják a többieket, és nem utolsó sorban felhasználják a hitet a társadalmi kapcsolatok szabályaira.

Kifejlesztett vallások vezetőinek híveikért és egymással folytatott küzdelme más és más ideológiát és szertartás rendet fejlesztett ki és sokszor próbálta azt másokra ráerőltetni. Egy valami azonban az egyes embereket tekintve megmaradt, legfeljebb a mértéke változott és változik. A hit a magasabbrendü hatalom létezésében, aki/amely befolyásolja/hatja az éltem dolgait.

Az ateizmus

A magasabbrendü hatalom kifejeződésének formáját a vallások kidolgozták, és realitás és vizsgálat nélkül adják azt az emberek részére. Az emberi ismeretek szaporodása, a vallások vitái, és nem utolsó sorban a vallási megállapítások - az ismeretek gyarapodásával - kétségessé válása oda vezetett, hogy a magukat a magasabbrendü hatalom létezését kétségbevonó emberek ateisták (istentagadók) is megjelentek.

Az ateizmus nem az, amit hirdetőik mondanak. Miközben folyamatosan azzal foglalkozom, hogy a tudásom mind több és több dologra kiterjedjen, és tapasztalom, hogy a már megismertek mögött mindig van olyan, amit még nem ismertem meg. Tagadni azt, hogy ott valami létezhet, az önmagában is ellentmondó. Ezt a negációt vagy csak a saját sikertelenség, vagy a közös értékek, követelmények megsértése miatt, az esetlegesen a szabályokat alkotó magasabb rendű hatalom számonkérése lehetőségéből fakadó félelem fejleszti.

Az ateizmus fejlődésének, társadalmi alapjainak és politikai szükségszerűségének tárgyalása helyett itt csak azt a mindenki számára ismerős megállapítást említem meg, hogy „zuhanó repülőgépen nem lehet ateistát találni”.

Végül pedig a saját.

A Jóisten keresése az ember által elképzelt feltételekkel reménytelen dolog. Az ember által elképzelt feltételekkel a felsőbbrendű hatalom soha se lesz igazoltan beazonosítható. Pláne nem úgy, hogy azt a többi ember elfogadná. Lehet, hogy hiszi, ha nem saját tapasztalata, és elhiszi saját hite nyomdokán. Ugyanakkor, ha hiszel, és figyelni tudsz reá, sokszor tapasztalhatsz olyan dolgokat, történéseket, melyek számodra igazolják a magasabb rendű hatalom segítségét.

Ha el tudod fogadtatni a fentieket gyerekeiddel, környezetedben élőkkel, akik nem biztosak hitükben, nagyon sokat segíthetsz nekik egy nyugodtabb, boldogabb élet eléréséhez.

Anakronizmusok I.

2020.02.07.

A tíz esztendeje kétharmados többséggel megválasztott magyar konzervatív néppárt az EU politikai rendszerében rendkívül sok, és sokszor kiközösítést előirányzó támadást szenved el. Ennek lényegében három fő oka van, melyeket itt csak megemlítek: Az önálló illiberális gazdaságpolitika, az EU népesség problémájához rendelt migrációs politika, és a magyar politikai ellenzék hazaáruló viselkedése és ármánykodása az EU különféle szervezeteiben.

Az EU-ban az úgynevezett „nyílt társadalom” törekvés, melyet mind belső, mind külső politikai csoportok ideológiailag és pénzügyileg támogatnak, az EU politikai vezetését mind inkább liberális irányba tolták el, a konzervatív képviselet háttérbe szorult.

A magyar konzervatív vezető politikai erő védekezésként a támadások ellen, és a láthatóan az EU számára káros eredményeket hozó liberális diktatúra visszaszorítása érdekében kapcsolatokat keres a konzervatív vonal erősítése érdekében.

Az EU-hoz később csatlakozott, és korábban a kommunisták által reprezentált gondolatokra alapozott diktatúrák alatt elő, kelet európaiakban a független nemzetállam iránti vágy nem tűnt el, hanem konzerválódott a XX. században.

A fentieken túlmenően, a kissebségekben felébredt önállóság iránti vágy, mely az Osztrák- Magyar monarchia, a Török Birodalom és a cári Oroszország uralma alatt leélt száz évek következménye.

Ausztriában nincs nemzetállam törekvés. A magyarok esete más. Az Osztrák- Magyar monarchia megszüntetésekor a magyarokat mérhetetlenül - és erkölcstelenül - megbüntették az első világháborút követően, jelentős részüket honától és vagyonától megfosztották.

Ma a magyar politika igyekszik szövetségeseket szerezni a keresztény nemzetállami struktúrák megtartása érdekében, és a legmegfelelőbb szövetségeseket azok között találja meg, akik korábban mindent megtettek volna Magyarország eltüntetésére.

És ebben van még egy igen érdekes viselkedési kettősség. Ha valaki megszerzi mások vagyonát, értékeit, tulajdonát, valamilyen, politikai, de semmiképpen sem keresztyén gondolat, új szabály szerint, az biztosan találkozik avval a gondolattal, hogy nagyon nem szeretné, ha ővele is megesne az. Ez az után azzal jár, hogy folyamatosan igazolni akarja, hogy amit tett, ahogy a vagyonhoz jutott, az helyes volt. De ezt, a helyzet fenntartása, a jogi függetlenséget fenntartó, nemzetállam teszi lehetővé.    

Igazságszolgáltatás, a bíróságok működése

2020.01.27.

Évek óta hallani, hogy az igazságszolgáltatás nem működik a társadalom által elfogadható módon. Mondják, nincs is, csak jogszolgáltatás.

Kétségtelen, hogy történnek olyan dolgok, melyekkel kapcsolatban a közgondolkodás szerint komoly büntetésnek kellene következni, és a bíróságok érthetetlenül járnak el, a büntetés enyhe, vagy el is marad. Kétségtelen, hogy számos esetben arra megfelelő pozícióba kapaszkodott emberek mérhetetlen károkat (pl. öngyilkosságok, balesetek) okoznak gazdasági tevékeny-séggel, korrupcióval, adócsalással és vagy nem kapnak büntetést, vagy elképesztően enyhét. Ugyanakkor pl. adófizetési kötelezettség elmulasztása kapcsán, családi indulatból elkövetett erőszak kapcsán egyszerű emberek arányosan sokkal nagyobb büntetést kapnak.        

Valószínűleg a 2006-os rendőri túlkapásokkal kapcsolatos, mind az elkövetőkkel, mind a sértett polgári személyekkel szembeni bírósági munka, mind a liberális körökhöz tartozó személyek gazdasági bűncselekményeinek bírósági folyamatai késztethették arra a hatalomra kerülő polgári kormányzatot, hogy valamit tennie kellene az igazságszolgáltatási realitások javítására.

A bírói kar egy nagyon speciális társadalmi kört jelenthet. Az ember társasági lény, tehát figyel a többiekre. Tehát van egy szellemi témában összezárt embercsoport, akiknek emberileg nehéz, felelős döntéseket kellene meghoznia. Ráadásul jelentős részük nő, akik részére az érzelmi komponens a döntések meghozatalakor jelentősen nagyobb, mint a férfiaké. A büntető ügyek tárgyalásával, a büntetések kiszabásával kapcsolatban további konzervatív (Vigyázz, itt nem polgári értelmet képvisel a szó!) hatásmechanizmust jelenthet az is, hogy a több tapasztalattal rendelkezők idősebbek, és így korábbi korszakok értékrendi, gondolkodási, és társadalmi kapcsolatokra támaszkodó iránymutató vélemények csak nagyon lassan változhatnak.  És nem utolsó sorban szép lassan kifejlődött a nemzetközi liberális diktatúra, mely a reális gondolkodási alapot elködösíti és jól érezhető szellemi bizonytalanságot okoz, és kedvezményezetteinek anyagi támogatást nyújt a háttérből.

A bírósági ítélethozatal folyamata egészen elképesztő sajátosságokkal rendelkezik. Valószínűleg valamennyien láttunk olyan filmeket, melyben bírósági tárgyalást mutattak. A filmek rövid folyamatot mutatnak, a szereplők határozott hangon, konkrétumokat mondanak, a bíró határozott, a bűnösség vagy ártatlanság megállapítása gyorsan megtörténik. Evvel ellentétben, ami a magyar bíróságokon történik, az minden képzeletet felülmúl.

 A perek iratanyaga a több ezerről a százezrekig terjed. Ugye nem elképzelhető, hogy ezer oldal szellemi tartalmát tudatban tartva születik meg az a döntés, amit akkor és ott percek alatt kell meghozni.

Az egyes jogesetek tárgyalása minden esetben több szakaszban történik. A következő tárgyalás időpontjának kitűzése – talán elfoglaltságra, túlterhelésre hivatkozva – három-öt hónappal (vagy még hosszabb idővel) későbbre történik. Komolyabb ügyekben a büntetőper időtartama fokozatonkénti időszaka több év, és azután még jönnek a fellebbezések. Sőt. Az idő húzható még a felek bármelyikének egészségügyi okokra, közérdekre, hivatkozó kérelem alapján, és az is a fentebbi időszakokkal nyújtja a peridő hosszát.

Így, azután, magától érthetően keletkezik az a minden kívülálló és reális gondolkodású ember számára felháborító tény, hogy valaki gondatlanságból mérhetetlen kárt okoz, vagy milliókat szerez gazdasági bűnökkel, az tevékenységének eredményeit további évekig élvezheti.

A polgári kormány tett kísérletet az igazságszolgáltatási folyamat jobbá tételére, de azt a liberális ellenzék a EU bürokraták és liberálisok segítségével sikerült leállítani. De igen valószínű, hogy a fentiek átgondolása után arra a következtetésre lehet jutni, hogy sokkal alapvetőbb rendszerjavító intézkedésekre lenne szükség, minthogy az idős bírák kényszer-nyugdíjazása.

Egy politikai, pardon, jogi javaslat margójára

2020.01.22.

EU-bírósági főtanácsnok: Uniós jogot sért a civil szervezetek külföldi támogatását érintő magyar jogszabály.

 

A jogszabály csak a külföldről érkező támogatás nyilvánosságát követeli meg. Tudomásom szerint ez a támogatás EU-s forrásokból és külföldi civil szervezetektől érkezik, és döntő volumene liberális politikai célok terjesztésére, érvényesítésére érkezik. De nem csak a civil szervezetek kapnak pénzt, de személy szerint az aktivitásokat szolgáló magánszemélyek, a civil szervezetek munkatársai, a liberális ideológia törekvéseit támogató nem gazdasági területen munkálkodó egyének is jelentős gazdasági támogatást kapnak.  A támogatás nem feltétlenül pénzben valósul meg. Szerepel ebben nyilvánvalóan gazdasági alapot jelentő ösztöndíj, külföldi egyetemen, továbbképzésre szervezett részvétel, utaztatás találkozókra stb.

 

Beszélünk, beszélünk a külföldről érkező befolyást érvényesítő anyaiakról, de a tényleges mértékéről nem kapunk sem felmérésből sem nyilvántartásból származó adatokról. Mind az szervezetekhez eljuttatott effektív anyagi támogatás, mind a személyekre fordított költségekre pontos felmérésre és/vagy becslésre lenne szükség, hogy a hazai közvélemény felfogja, milyen mértékben folyik a hazaárulásra gazdasági eszközökkel rávehető emberekkel végzett befolyásolás.

 

A befolyásolásnak van olyan része is, hogy a tudomány minden területen az értékelt nyilvánosságba bekerülés, publikációk közzététele is majdnem elérhetetlen azok számára, akik nem deklarálják megszólalásuk, életvitelük során a liberális eszmék teljes, nyíltszívű képviseletét.

 

Természetesen lehet akadémiai vitát nyitni arról, hogy Európát meg kell változtatni, mert Németországban tíz év múlva nem lesz senki, aki dolgozzon, és mindent megér, hogy akár kultúrálisan a korábbi társadalom nyomait eltüntető népség veszi át az uralmat, de legyen, és befolyásolható legyen, vagy maradhasson a keresztény kultúrán és erkölcsön gondolkodó népség, amely adott esetben nem uralható kellően. De.

 

A vitához olyanok kellenek, akik tisztában vannak az értékekkel, lehetőséggel, körülményekkel. De itt a befolyásolást olyanok vezetik és végzik, akik nincsenek tisztában a megszüntetendő kultúrák értékeivel, sem tevékenységük következményeivel.

 

Ezért igen fontos, hogy felmérjük, hogy kik és mennyiért érintettek a folyamatban, és mind a személyi adataik, mind az élvezett anyagi előnyök nyilvánosságra kerüljenek.    

A cenzúra

2020.01.19.

Kissé elszigetelődve élünk. Hallgatjuk, olvassuk a híreket. Kialakul egy vélemény, és kapcsolódik hozzá egy tömör helyzet-értékelés. Valahogy legalább rögzíteni kellene. Tehát leírod és felteszed a Facebookra. Három hónap alatt két bejegyzés. Azután, te ugyan nem tudsz róla, elkezdesz pornó képeket küldözgetni. Mit teszel? Megszünteted a fiókodat. Tíz hónappal később úgy gondolod, szeretnél hivatkozott bejegyzéseket elolvasni. Tehát csinál az ember? Egy másik fiókot. Új névvel, jelszóval. Harminc percen belül kap egy kérdést, a korábbi fiókra hivatkozva, hogy ugye te vagy az? Mondod, hogy nem, és kilépsz. másnap újra próbálod az új fiókot, de megint jön a kérdés. Mit csinálsz? Megszünteted az új fiókot is! Ez két-három évvel ezelőtt volt. Azóta folyamatosan hallom, és az esetek száma növekszik, hogy sokakat letiltanak hosszabb-rövidebb időre, bejegyzéseket törölnek. Más, nyilvános lehetőség nem nagyon van, mert legalább hinni kéne abban, hogy többi internetes lehetőség nem így működik. De ma már semmiben sem bízhatunk. De legalább tudni szeretném azoknak a nevét, akik a cenzúrázást végzik. Közzé kéne tenni, kik (és talán mennyiért), a szellemi diktatúra katonái.

Valaki mondja meg, hol vagyok?

2020.01.14.

Művészet?

Közpénzen finanszírozott színházban magukat művésznek hívő rusnya meztelen férfiak és molett középkorú nők kiabálnak egymással és szaladgálnak össze vissza a téren, míg a nézők a színpadra tett székekről nézik a valamit. Szerintem a színészek emberi történeteket, helyzeteket illusztrálva mutatják meg életünket. Elképzelhetetlen számomra, hogy épeszű emberekkel előfordulhat, hogy meztelenül, össze-vissza szaladgálva veszekedjenek. Az egész helyzet csak arra utal, hogy tehetségtelen pojácák visszatetsző állapotot mutatva, a nézőket megbotránkoztatva pótolják azt, ami általuk elképzelt művészeti képességeikből tökéletesen hiányzik.

Olaj(széndioxid) gazdagság?

Változik a kép. A hír arról szól, hogy elképzelhetetlenül nagy pénzzel támogatja a norvég társadalom azt a degenerált valakit, aki a végbelébe festéket tölt, majd kifecskendezi a padlóra, azt fenekébe szúrt seprűvel keni szét, sőt meztelenül hentereg benne. Állítólag az eredmény művészeti, képzőművészeti alkotás. Ja, eszembe jut, hogy norvég az a társadalom, ahol a 70 embert meggyilkoló beteg számára a kétszobás, internetes, teljes ellátás biztosít a társadalom, és húsz év múlva, még tökéletes fizikai állapotban majd folytathatja a gyilkolászást. Addig meg perli fogva tartóit, hogy nem megfelelő az ellátás!

Klima(tudomány) ?

Változik a kép. Egy tizenéves, láthatóan valamilyen egészségügyi gonddal küzdő kislány visítva vádaskodik, hogy ellopták a gyerekkorát, tönkretették a világot.  Klíma katasztrófa helyzet van, a világnak vége. Nem a gyerekkel van a gond, hanem azokkal a felelőtlen felnőttekkel, akik ezt a marhaságot kitalálták, fejlesztették és terjesztik. A következő pillanatban már a magyar országgyűlésben hisztizik egy képviselőnő. Ö is a klíma miatt aggódik. Nyilvánvalóan semmit nem tud a problémáról, és nem is megoldást keres, csak gyűlöletet iparkodik teríteni. Miért van az, hogy nyilvánvalóan felkészületlen, buta és aljas szándékú emberek kerülhetnek olyan társadalmi pozícióba, ahol arra hivatkozhatnak, hogy őket demokratikus feltételek mellett választották meg, és ő azokat, vagy mindenkit képviselnek. Ráadásul olyan technikai, biológiai kérdéskörben ahol legalább az alapfogalmakkal tisztában kellene lenniük. De vagy nincsenek, vagy egyszerűen nem is érdekli őket, csak a társadalmi tudatban elterjedt címszavakkal fenyegetőznek, rémítgetnek, rágalmaznak.  

Szarkasztikus újévi gondolatok

2020.01.05.

Valamennyi egy Isten alapú kultúrában szerepet kap a gonosz szellem, az Ördög. Valamikor a vallástörténet szerint napi gyakorisággal foglalkoztak - mind az egyház hívő-gondozást, egyház irányítást végző papok, de a hívők is az gonosz, az ördög létével, lényegével és cselekedeteivel. Napjainkra ez teljesen eltűnt a közbeszédből, közgondolkodásból.

Ádámot és Évát egy almával vette rá, pusztán a tudás megszerzésének igényére, és azok bedőlve neki, életükre vezeklésre kényszerültek.

Vajon honnan az a gondolat csomag, mely most a fehér ember kipusztítására sarkalja azokat, akiknek erre eszközeik vannak, és beképzelt érdekeik és elméleteik beteljesítése érdekében elképesztő erőfeszítéseket tesznek arra.

Mennyire jótékony az a társadalmi gondolat terror, mely az egyenjogúság nevében minden szerepre legalább egyenértékűnek kell tekintenie a nőket? Tehát mindenben egyenértékűek a férfiakkal, hadat viselnek, termelést irányítanak, országot vezetnek, mindenütt legalább fele –fele arányban.

Mi maradt a férfiaknak? Esetleg megpróbálhatnak nők lenni? Igaz ugyan, hogy ez csak némi formalitásra ad lehetőséget, de új, nagy lehetőség a magamutogatásra. Igaz, hogy még gyereket szülni nem tudnak, és a nem megváltoztatására is már a nők is legalább ugyanolyan mértékben törekszenek, de azért ez is lehet valami.

Ugyan én szerintem a társadalmi szerepek ilyen megváltoztatására csak beteg, vagy szellemileg beteg emberek törekednek, de biztos célszerű, ha a cél a faj kiirtására, és leszoktatja a nőket a gyerekszülésről (mennyire nehéz, fájdalmas, hosszú és unalmas az) és szeretetteljes és gondoskodás teljes gyereknevelésről. De ha az Ördög jó ötletekkel rendelkezik, akkor nem maradhat el a másik hatalmas dolog, a muszlim megszállás megvalósítása. A jótékonyságra hivatkozva szervezzünk új munkaerőt a nem megszülető fehér gyerekek helyére.

Meg kell szervezni, hogy az emberek a valódi információkat ne kapják meg, a kellemetlen dolgokat minden tekintetben megfelelő cenzúrával hallgassák, hallgattassák el. Egyébként egy kellően nőies gondolkodású társadalomban ez nem olyan nagy gond.

Fizessék a fehér emberek a migrációs ember import költségeit. Miből támogatják a görög menekült táborokat? Az eladósodott ország fizeti a kamatokat a németeknek, akik ebből segélyezik a migráns ügyet.

Mutasson nekem valaki a földön még egy társadalmat, ahol a férfi – női feladatmegosztást hasonlóképen megreformálták, és a kiirtásukra alkalmas katonai erőt saját költségen importálják az országukba.

Végül szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt századokban sokszor próbálták ábrázolni az Ördögöt. Hát nem tudom, ki, mit képzel el Ördög illusztrációnak, nekem van egy idős, rendkívül jóakaró filantróp jelöltem rá.

Nyílt levél az EU parlamentnek

2019.12.28.

Kedves Európai Unió!

Voltaképpen, ha hivatalos intézményhez írásban fordulok, a megszólítás a „tisztelt”szóval kezdődne, de sajnos ezt Önökkel kapcsolatban már nem alkalmazhatom.

Önök egyénileg és szervezetten mindent megtesznek, hogy a fehér rasz kipusztuljon a világból. Egy, döntően a saját fajtájából állítólag demokratikus úton kiválasztott társaság, mely megtesz mindent, hogy saját létének forrását eltüntesse, minimalizálja, az nem érdemelhet tiszteletet.

Nem érdemel tiszteletet szervezetük azért sem, mert olyan, teljesen ésszerűtlen folyamatokat erőszakolnak rá az állítólag általuk vezetett társadalomra, mely mérhetetlenül káros a folyamatban résztvevő összes félre.

Az elmúlt tizenegynéhány évben – mióta mi is az Unió tagjai vagyunk – lépten-nyomon tapasztalhatjuk, hogyan fejlődnek a káros folyamatok, és hogyan lépnek fel a szólásszabadság korlátozásával, a ésszerű megbeszélések helyett a fapofás viselkedéssel az összes lehetséges fórumon, hogy lehetetlen viselkedésük és az azzal irányított folyamatok kritikáját megakadályozzák, letörjék, elhallgassák.

Nem tudom, nem értem képviselőik viselkedését. Azt hiszem én az Önök által polgárinak nevezett, tekintett nevelést kaptam mind az iskolában, mind otthon a családban. Ehhez társult egy gondolkodási mód, mely tényekre alapozva, logikus gondolkodással állapítja meg a célszerű terveket, tevékenységeket. Javaslat lehetne részemről, hogy a fentieket beszéljük meg, és közös céljainknak megfelelően cselekedjünk, éljünk.

De visszariad az ember, mert ismét és ismét azt tapasztalja, hogy az Önök által kiválasztott tárgyaló partner állításokat közöl, majd amikor szembesül a másik fél álláspontjával,  akkor csak bambán néz, jobb esetben hallgat, esetenként hisztérikus rohamot kap, de egy biztos, nem érti, miért nem fogadják el azt, amire őt felkészítették, amit neki megtanítottak, és amit ő, magaszerint, érthetően elmondott.

Az elkövetkezőkben kísérletet teszek, hogy mérhetetlenül buta, ártalmas cselekedeteiket és ideológiájukat illetően összefoglaljam gondolataimat.  Bár nem vagyok közszereplő, nem vagyok tudós, csak egy egyszerű ember, de korábban említet polgári és keresztény neveltetésem borzasztó terhet nyakamba téve, nap, mint nap, bántja lelkiismeretemet, hogy valamit tennem kéne a fentieket illetően.

Gondolatsor vörös iszap ügyben

2019.12.25.
  1. 2010október 4-én átszakadt a MAL RT ajkai gyár károsanyag tároló rendszerének gátja, a kiömlő káros anyag az azóta sem pontosított anyagi káron túlmenően több mint 150 ember sérülését okozta, és 10 ember meghalt.

2019 végén még nincs érvényes ítélet a felelősöket illetően.

Azt hiszem, hogy mint nagyon sok esetben, itt is a felelős, logikus gondolkodás teljes hiánya okozza a problémát.

Próbáljuk meg végig gondolni a helyzetet.

Egy igen jelentős nagyvállalat nem kellő alapossággal őrizte a termelési folyamat során keletkezett káros anyagot.  Az egészségre, természetre káros mérgező anyag elhagyta a tárolási helyet, és elérve élő szervezetek és a környezetet visszafordíthatatlan károsodását okozta.

Az emberi tevékenységéért – minden szempontból – az azt megvalósító, végrehajtó ember a felelős. Szervezetben működő ember csoport esetében a csoport vezetője felelős elsősorban. A szervezetre, vezetőire vonatkozó szabályokat jogilag rögzítették, és, a szervezet jelentőségéhez mérten, a jog által meghatározott dokumentumokban rögzíteni kell, és mind a szervezetet magát, működését a dokumentumainak tartalmát ellenőrizni, vagy ellenőriztetni kell. A szervezetnek egy személyben meghatározott vezetője van, így a teljes felelősséget viselnie kell.

A jogeset meghatározása: gondatlanságból bekövetkezett halált és igen nagy kárt okozó baleset. A büntetési tétel 2 – 8 év szabadságvesztés.

Tekintettel arra, hogy 10 emberéletet követelt, 150 súlyos sérülést okozott és rendkívül nagy gazdasági kárelhárítást (mentés, állapot stabilizálás, kármentesítés) igényelt a üzemi baleset, így nem lehet kétséges, hogy a felelősökre a felső határához közeli mértékben kell a büntetést kiszabni.

A felelősség egy személyben jelentkezik, az több személyre felosztva nem csökkenthető. Ezért ha a felelősség több személyre megállapítható, mindegyikre a teljes büntetés állapítandó meg!

Két megjegyzés kiegészítésül:

  1. A balesetet műszaki okok eredményezték. Előfordulhat, hogy gazdálkodó szervezet vezetését nem műszaki végzettségű személy látta el. Az ilyen esetekre vonatkozóan a felelős felső vezető a felügyelet technikai részét megfelelő képzettségű emberre, emberekre átruházhatja, és az ilyen esetekben a jogszabály szerinti adminisztratív ellenőrzésekkel kell biztonsági felelősségét fenntartania. Káresemény bekövetkezésekor csak az alárendeltek, tudatos és eltitkolt szabályszegése esetében és részben mentesülhet az első számú vezető, de a megfelelő ellenőrzés hiánya ebben ez esetben is fennáll.
  2. Nem tudom, hány tíz vagy száz ezer oldal dokumentáció készült a bűnügy tárgyalása mentén, de rögzíteni kell, lényegében teljesen feleslegesen! A fentiekre vonatkozó adat megállapításokat tartalmazó dokumentáción kívül minden egyéb, a részleteket taglaló, értékelő dokumentáció, szakértői anyag a jogi elbírálást illetően felesleges!  

A történelem - vagy csak szereplői - ismétli, ismétlik tetteit

2019.11.28.

1956-ban a kommunista államvezetés felderítése megállapította, hogy a társadalomban nagyon megerősödött a proletárdiktatúra módszerei és gépezete elleni felháborodás és a vágy egy demokratikus rendszerben élésre. Az elvtársak - annak rendje-módja szerint - erről tájékoztatták Moszkvát, és Mikoján vezetésével szovjet és magyar elvtársakból csoport alakult. Kidolgozták, hogy a társadalomban növekedő ellenérzést hogyan kell visszaszorítani, a tömegmozgalmak háttér irányításával abból az államrend elleni fegyveres lázadást kialakítani, majd vérbe fojtva azt, a számukra veszélyes vezetőket eltüntetni, és a társadalmi változást igénylő szellemi törekvéseket az emberek gondolataiból, mint megvalósíthatatlant, kitörölni.

2006-ban a borzasztóan tehetségtelen hatalmon lévő szocialista-szabaddemokrata vezetés meghökkentően hasonló folyamattal, háttér irányítás mellett próbálta megszilárdítani hatalmát. Elfogadhatatlan magyarázkodás, titkos, zártkörű. Amikor azt hitték, hogy indítható a társadalom felgerjesztése, nyilvánosságra hozták. A felbuzdulás gyorsabb és nagyobb lett, mint gondolták, de más nem úgy működött. A fel nem készített rendőrök beengedték a lázongókat a TV épületbe, és így a háttérben várakozó erősítés fegyverét nem használhatta, és vér nem folyt.

A következő ellenzéki nagygyűlést a titkosszolgálat álhírrel leszerelte, és a így nyert idő alatt  a nagy, 56-os évfordulóra megszervezték a rendőrséget (és importból fegyveres erőt) azonosíthatatlanul(szolgálati jelvény leszerelve) és verekedésre(sün jelszó), sérülés okozásra felfegyverezve(vipera).

Mi az azonosság a két történetben? Az akciót tervező és irányító csapat egyik vezetője az Apró villa lakosa volt.

12

Ezeket a cikkeket olvastad már?